Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles

AISTA Points : 35+ Singles as on 03 May 2019
Tournaments TPTY18 BRD2018 JPT18 SURAT2018 MUM18 KKD18 HYD18 VSKP19 KDP19 GNT19 BVRM-2019 BLR19 Total
Rank Code Name
1 4046 JIMIT KAKKAD   84 30                   114
2 4003 DR. S. PATNAIK   60 44                   104
3 4070 RIYAZ AHMED     84                   84
4 4066 MANDAR WAKANKAR     60                   60
5 4050 RAHUL SHARMA   18 30                   48
6 4047 JINESSH TIMBADIA   44                     44
7 4056 SANJAY CHANDWANI   44                     44
8 4074 SANDEEP. D. PAWAR     44                   44
9 4002 YATI GUJARATHI     30                   30
10 4041 PARESH.S. PATEL   30                     30
11 4053 DEEPAK SOMAIYA   30                     30
12 4054 KAMAL GURUNANI   30                     30
13 4055 HEMANT PARMAR   30                     30
14 4062 INDRAPREET SINGH ARORA     30                   30
15 4048 TINKU PATEL   8 18                   26
16 3151 VINAY KUMAR REDDY   18                     18
17 4015 NIRAVKUMAR.U. PATEL   18                     18
18 4016 PAUN PIYUSH.K   18                     18
19 4025 MONOJIT RABIN GHOSH   18                     18
20 4038 PARESH PANDYA   18                     18
21 4051 JAYESH GOHIL   18                     18
22 4052 PARAG SHAH   18                     18
23 4058 VIJENDRA .G. GIRI     18                   18
24 4059 DR. GANESH GOPINATHRAO GAWALI     18                   18
25 4064 SUNIL KUMAR JAIN     18                   18
26 4067 PRASHANT TAK     18                   18
27 4069 AXAT JAIN     18                   18
28 4073 MICHAEL ROSESLER     18                   18
29 4022 RAJPAL SINGH CHOUHAN   8 8                   16
30 3124 NAVIN PATEL   8                     8
31 4001 KAPIL PAREKH   8                     8
32 4004 PAVAN SHARMA   8                     8
33 4008 RAM SHARMA     8                   8
34 4011 AMIT PANDE     8                   8
35 4014 KESRI. N. SHARMA     8                   8
36 3465 KOTAK BHARATKUMAR VRAJLAL   8                     8
37 4020 PARITI RAMAKRISHNA RAO   8                     8
38 4023 M.V. DHANANJAYA   8                     8
39 4029 MRUGESH.D. KOTHARI   8                     8
40 4030 PRITAMCHARAN.S. PATEL   8                     8
41 4031 ASHOK CHAUDHARY   8                     8
42 4035 GAURANG RAMESH DHOLAKIA   8                     8
43 4036 SANJAY KEDIA   8                     8
44 4040 BHAVIN PATEL   8                     8
45 4045 SWAMI JIGNESH   8                     8
46 4049 TUSHAR SHUKLA   8                     8
47 4060 VIKAS GASWANI     8                   8
48 4063 RAJENDRA SINGH     8                   8
49 4065 AJIT KASODEKAR     8                   8
50 4068 RAJESH JAIN     8                   8
51 4071 GAURAV KAPOOR     8                   8
52 3478 ALOK PODDAR     8                   8
53 3486 RAJEEV SHARMA     8                   8
54 4075 ASHWINI KUMAR PUROHIT     8                   8