Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles 70+ Singles 70+ Doubles

AISTA Points : 35+ Singles as on 21 May 2022
Tournaments KDP0321 VJY1021 HYD-1221 BVRM0222 KLK-0322 BLR0422 Total
Rank Code Name
1 4177 G Raja     140 44     184
2 4203 Santosh K R Malik     100 84     184
3 4087 K.Sampath Kumar   60 28 30     118
4 4003 DR. S. PATNAIK   84 28       112
5 4233 Vijay Varma     48 30     78
6 4107 Sai Prasad   30 28 18     76
7 4183 Yaganti Suresh   18 48 8     74
8 4149 Sunil Hary     72       72
9 4175 Vivek Kumar Bhat   44 28       72
10 4317 Shaik Dasthagir     72       72
11 4220 Goverdhan Damera   18 48       66
12 4356 Dilip       60     60
13 4100 Shashi Kanth K   44 12       56
14 4096 Bhaskar Rao   18 28 8     54
15 4102 V Konda Reddy   8 28 18     54
16 4134 Sankara Nayudu   30 12 8     50
17 4137 MD Arif   18 12 18     48
18 4312 Ch Narasimhulu     48       48
19 4115 N.D.Vijay Anand       44     44
20 4257 Yarram Srinivasa Reddy   8 12 18     38
21 4258 Athaulah Shaik Mahamed   18   18     36
22 4271 Murugun Settu   30         30
23 4289 Madhu Vundavalli       30     30
24 4353 Dr john Rejinald       30     30
25 3040 A.GAJENDRA NAIDU   8 12 8     28
26 4099 K.Rajendra Prasad   8 12 8     28
27 4143 Afroze Khan     28       28
28 4162 Sreekar Mothukuri     28       28
29 4106 K Hari     12 8     20
30 4108 Jagadish   8 12       20
31 4167 Pavan Kumar   18         18
32 4255 K.Ravi Kumar       18     18
33 4286 Kaiser Dias   18         18
34 4347 P Subhash       18     18
35 4092 KOSANA RAVI KUMAR   8   8     16
36 4118 Kabeer Nunavath   8   8     16
37 4116 V.Vijay Kumar     12       12
38 4148 Malyala Ramani     12       12
39 4154 Eric Fernandez     12       12
40 4171 M Surendra Kumar     12       12
41 4305 Madhusudan Marri     12       12
42 4323 Mandha Yohan     12       12
43 4083 Vishnukanth Gonuguntla       8     8
44 4132 Laxman Thalluri   8         8
45 4136 V.Ramakrishnaiah       8     8
46 4205 B.Maheswara Rao       8     8
47 4209 Satya prakash Ponduru   8         8
48 4230 K.S.N Raju       8     8
49 4235 E.Kiran Kumar       8     8
50 4260 Seetha Rama Raju       8     8
51 4273 P Gopichand   8         8
52 4274 Ramakuri Rambabu   8         8
53 4278 Thota Ramesh   8         8
54 4280 A Praveen Kumar   8         8
55 4291 Ramakrishna   8         8
56 4292 N.Prabhakar Reddy   8         8
57 4293 Jagdish Q   8         8
58 4344 Pala Muralidhar       8     8