Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles

AISTA Points : 35+ Singles as on 19 Feb 2019
Tournaments NSK18 2MUM18 RTC2018 BLR18 TPTY18 BRD2018 JPT18 SURAT2018 MUM18 KKD18 HYD18 VSKP19 KDP19 Total
Rank Code Name
1 4046 JIMIT KAKKAD           84 30             114
2 4003 DR. S. PATNAIK           60 44             104
3 4070 RIYAZ AHMED             84             84
4 4066 MANDAR WAKANKAR             60             60
5 4050 RAHUL SHARMA           18 30             48
6 4047 JINESSH TIMBADIA           44               44
7 4056 SANJAY CHANDWANI           44               44
8 4074 SANDEEP. D. PAWAR             44             44
9 4002 YATI GUJARATHI             30             30
10 4041 PARESH.S. PATEL           30               30
11 4053 DEEPAK SOMAIYA           30               30
12 4054 KAMAL GURUNANI           30               30
13 4055 HEMANT PARMAR           30               30
14 4062 INDRAPREET SINGH ARORA             30             30
15 4048 TINKU PATEL           8 18             26
16 3151 VINAY KUMAR REDDY           18               18
17 4015 NIRAVKUMAR.U. PATEL           18               18
18 4016 PAUN PIYUSH.K           18               18
19 4025 MONOJIT RABIN GHOSH           18               18
20 4038 PARESH PANDYA           18               18
21 4051 JAYESH GOHIL           18               18
22 4052 PARAG SHAH           18               18
23 4058 VIJENDRA .G. GIRI             18             18
24 4059 DR. GANESH GOPINATHRAO GAWALI             18             18
25 4064 SUNIL KUMAR JAIN             18             18
26 4067 PRASHANT TAK             18             18
27 4069 AXAT JAIN             18             18
28 4073 MICHAEL ROSESLER             18             18
29 4022 RAJPAL SINGH CHOUHAN           8 8             16
30 3124 NAVIN PATEL           8               8
31 4001 KAPIL PAREKH           8               8
32 4004 PAVAN SHARMA           8               8
33 4008 RAM SHARMA             8             8
34 4011 AMIT PANDE             8             8
35 4014 KESRI. N. SHARMA             8             8
36 3465 KOTAK BHARATKUMAR VRAJLAL           8               8
37 4020 PARITI RAMAKRISHNA RAO           8               8
38 4023 M.V. DHANANJAYA           8               8
39 4029 MRUGESH.D. KOTHARI           8               8
40 4030 PRITAMCHARAN.S. PATEL           8               8
41 4031 ASHOK CHAUDHARY           8               8
42 4035 GAURANG RAMESH DHOLAKIA           8               8
43 4036 SANJAY KEDIA           8               8
44 4040 BHAVIN PATEL           8               8
45 4045 SWAMI JIGNESH           8               8
46 4049 TUSHAR SHUKLA           8               8
47 4060 VIKAS GASWANI             8             8
48 4063 RAJENDRA SINGH             8             8
49 4065 AJIT KASODEKAR             8             8
50 4068 RAJESH JAIN             8             8
51 4071 GAURAV KAPOOR             8             8
52 3478 ALOK PODDAR             8             8
53 3486 RAJEEV SHARMA             8             8
54 4075 ASHWINI KUMAR PUROHIT             8             8