Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles

AISTA Points : 35+ Singles as on 25 Mar 2019
Tournaments RTC2018 BLR18 TPTY18 BRD2018 JPT18 SURAT2018 MUM18 KKD18 HYD18 VSKP19 KDP19 GNT19 Total
Rank Code Name
1 4046 JIMIT KAKKAD       84 30               114
2 4003 DR. S. PATNAIK       60 44               104
3 4070 RIYAZ AHMED         84               84
4 4066 MANDAR WAKANKAR         60               60
5 4050 RAHUL SHARMA       18 30               48
6 4047 JINESSH TIMBADIA       44                 44
7 4056 SANJAY CHANDWANI       44                 44
8 4074 SANDEEP. D. PAWAR         44               44
9 4002 YATI GUJARATHI         30               30
10 4041 PARESH.S. PATEL       30                 30
11 4053 DEEPAK SOMAIYA       30                 30
12 4054 KAMAL GURUNANI       30                 30
13 4055 HEMANT PARMAR       30                 30
14 4062 INDRAPREET SINGH ARORA         30               30
15 4048 TINKU PATEL       8 18               26
16 3151 VINAY KUMAR REDDY       18                 18
17 4015 NIRAVKUMAR.U. PATEL       18                 18
18 4016 PAUN PIYUSH.K       18                 18
19 4025 MONOJIT RABIN GHOSH       18                 18
20 4038 PARESH PANDYA       18                 18
21 4051 JAYESH GOHIL       18                 18
22 4052 PARAG SHAH       18                 18
23 4058 VIJENDRA .G. GIRI         18               18
24 4059 DR. GANESH GOPINATHRAO GAWALI         18               18
25 4064 SUNIL KUMAR JAIN         18               18
26 4067 PRASHANT TAK         18               18
27 4069 AXAT JAIN         18               18
28 4073 MICHAEL ROSESLER         18               18
29 4022 RAJPAL SINGH CHOUHAN       8 8               16
30 3124 NAVIN PATEL       8                 8
31 4001 KAPIL PAREKH       8                 8
32 4004 PAVAN SHARMA       8                 8
33 4008 RAM SHARMA         8               8
34 4011 AMIT PANDE         8               8
35 4014 KESRI. N. SHARMA         8               8
36 3465 KOTAK BHARATKUMAR VRAJLAL       8                 8
37 4020 PARITI RAMAKRISHNA RAO       8                 8
38 4023 M.V. DHANANJAYA       8                 8
39 4029 MRUGESH.D. KOTHARI       8                 8
40 4030 PRITAMCHARAN.S. PATEL       8                 8
41 4031 ASHOK CHAUDHARY       8                 8
42 4035 GAURANG RAMESH DHOLAKIA       8                 8
43 4036 SANJAY KEDIA       8                 8
44 4040 BHAVIN PATEL       8                 8
45 4045 SWAMI JIGNESH       8                 8
46 4049 TUSHAR SHUKLA       8                 8
47 4060 VIKAS GASWANI         8               8
48 4063 RAJENDRA SINGH         8               8
49 4065 AJIT KASODEKAR         8               8
50 4068 RAJESH JAIN         8               8
51 4071 GAURAV KAPOOR         8               8
52 3478 ALOK PODDAR         8               8
53 3486 RAJEEV SHARMA         8               8
54 4075 ASHWINI KUMAR PUROHIT         8               8