Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles

AISTA Points : 35+ Singles as on 12 Mar 2020
Tournaments KDP19 GNT19 BLR19 KLK-2019 VJY-19 HYD19 KKD-19 VSKP-20 BVRM-2020 Total
Rank Code Name
1 4003 DR. S. PATNAIK         84     84 44 212
2 4115 N.D.Vijay Anand         0 105   60 44 209
3 4116 V.Vijay Kumar         44 75   30   149
4 4149 Sunil Hary         60 54   18   132
5 4182 Manoj Sewa               44 84 128
6 4087 K.Sampath Kumar         30 36   18 18 102
7 4141 Shaik Saleem         18 21   30 18 87
8 4177 G Raja           54   30   84
9 4143 Afroze Khan         0 9   44 30 83
10 4106 K Hari         18 36   18 8 80
11 4203 Santosh K R Malik               18 60 78
12 4134 Sankara Nayudu         18 21   18 18 75
13 4095 Mahesh Bhogadi         44 9       53
14 4096 Bhaskar Rao         18 9   8 18 53
15 4161 Vanam Prakash           36   8 8 52
16 4124 Dharmendran Arumugam         30 21       51
17 4104 CH Subramanyam         8 21   18   47
18 4099 K.Rajendra Prasad         30     8 8 46
19 4108 Jagadish         30 9       39
20 4154 Eric Fernandez         8 21   8   37
21 4120 Vinay Kumar         18 9   8   35
22 3040 A.GAJENDRA NAIDU         8 9   8 8 33
23 4137 MD Arif                 30 30
24 4194 K Bhanu Chandra               30   30
25 4213 C Nagarajan                 30 30
26 4230 K.S.N Raju                 30 30
27 4107 Sai Prasad         8       18 26
28 4092 KOSANA RAVI KUMAR         8 9   8   25
29 4109 Moulali         8 9   8   25
30 4111 Rama Krishna         8 9   8   25
31 4152 Vikram Kumar Manuka           21       21
32 4162 Sreekar Mothukuri           21       21
33 4178 I Sudharshan Raju               18   18
34 4191 Prashanth Srinivasmurthy               18   18
35 4226 Janaki Rama Raju                 18 18
36 4229 K.Srinivas Varma                 18 18
37 4235 E.Kiran Kumar                 18 18
38 4086 Tinku Patel           9     8 17
39 4103 D Chandra Shekhar         8 9       17
40 4105 P Vidya Sagar         9     8   17
41 4144 V.Chandra Sekhar         8 9       17
42 4148 Malyala Ramani         8 9       17
43 4083 Vishnukanth Gonuguntla         8       8 16
44 4171 M Surendra Kumar               8 8 16
45 4093 KUMAR RAJU KPRV           9       9
46 4100 Shashi Kanth K           9       9
47 4150 Dipankar Chaki           9       9
48 4132 Laxman Thalluri                 8 8
49 4138 Kalyan                 8 8
50 4140 Rohan Khune         8         8
51 4164 Kopparapu Solomon Raj                 8 8
52 4175 Vivek Kumar Bhat               8   8
53 4199 Raghu Vamshi               8   8
54 4202 Nagesh Reddy               8   8
55 4205 B.Maheswara Rao               8   8
56 4225 B Vijay Kumar                 8 8
57 4227 P.Varma                 8 8
58 4228 Y.Suresh                 8 8
59 4232 J.Srimanarayana                 8 8
60 4233 Vijay Varma                 8 8
61 4234 T.Sanjeev                 8 8