Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles 70+ Singles 70+ Doubles

AISTA Points : 70+ Doubles as on 26 Apr 2021
Tournaments GNT19 BLR19 KLK-2019 VJY-19 HYD19 KKD-19 VSKP-20 KDP0321 From65+ BVRM0421 Total
Rank Code Name
1 1014 K.RADHA KRISHNA MURTHY               60 90 60 210
2 1001 DR.RAM MOHAN RAO V               44 113 44 201
3 1139 M.S.VENKATACHALAM               60 18 60 138
4 1011 D.S.N.RAJU                 91 44 135
5 1010 K.S.R.MOHAN RAO               30 64 30 124
6 1007 N.C.ASHOK REDDY               30 89   119
7 1032 P.K.BABA               18 68 30 116
8 1028 Y.V.RAMAKRISHNA (AP)               30 77   107
9 1044 P.K.PATNAIK               18 51 30 99
10 1017 Y.BHASKAR RAO (TS)               18 49 18 85
11 1018 C.B.S. VARA PRASAD               30 27   57
12 1181 SAMIR KUMAR GHOSH                 16 30 46
13 1045 N.PANDU RANGAYYA               44 0   44
14 1106 M S SAMUEL               18 8 18 44
15 1047 G.YELLAPPA (AP)               18 0 18 36
16 1226 Dasarada Ramayya                 8 18 26
17 1029 S.NARASIMHA RAO(AP)                   18 18
18 1117 U ANAND KESAVULU               18 0   18
19 1235 Dr.ChandraSekhar Reddy                   18 18
20 1246 B.Chandrasekaran               18 0   18
21 1258 A.Venkata Swamy               18 0   18
22 1261 Dr. V.R.K Raju                   18 18
23 1262 Dr.Ranga Prasad                   18 18