Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles 70+ Singles 70+ Doubles

AISTA Points : 70+ Singles as on 26 Apr 2021
Tournaments GNT19 BLR19 KLK-2019 VJY-19 HYD19 KKD-19 VSKP-20 KDP0321 From65+ BVRM0421 Total
Rank Code Name
1 1001 DR.RAM MOHAN RAO V               30 320 60 410
2 1014 K.RADHA KRISHNA MURTHY               84 198 84 366
3 1044 P.K.PATNAIK               30 83 44 157
4 1027 B.A.PRASAD                 155   155
5 1007 N.C.ASHOK REDDY               44 110   154
6 1010 K.S.R.MOHAN RAO               44 71 30 145
7 1032 P.K.BABA               30 67 30 127
8 1018 C.B.S. VARA PRASAD               18 53 44 115
9 1139 M.S.VENKATACHALAM               60 18 30 108
10 1017 Y.BHASKAR RAO (TS)               18 57 18 93
11 1021 M.SAIRAMBABU (AP)                 87   87
12 1011 D.S.N.RAJU                 59 18 77
13 1028 Y.V.RAMAKRISHNA (AP)               18 57   75
14 1106 M S SAMUEL               30 8 18 56
15 1181 SAMIR KUMAR GHOSH                 34 18 52
16 1047 G.YELLAPPA (AP)               18 0 30 48
17 1117 U ANAND KESAVULU               18 0 18 36
18 1029 S.NARASIMHA RAO(AP)                 8 18 26
19 1045 N.PANDU RANGAYYA               18 8   26
20 1063 HANUMANTHA RAO                 26   26
21 1246 B.Chandrasekaran               18 0   18
22 1251 M.Mallikarjuna Rao                 0 18 18
23 1258 A.Venkata Swamy               18 0   18
24 1263 K.RamaKrishna Raju                   18 18
25 1178 ABANI KANTA DAS                 8   8