Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles 70+ Singles 70+ Doubles

AISTA Points : 35+ Doubles as on 21 May 2022
Tournaments KDP0321 VJY1021 HYD-1221 BVRM0222 KLK-0322 BLR0422 Total
Rank Code Name
1 4115 N.D.Vijay Anand     100 60     160
2 4143 Afroze Khan     100       100
3 4258 Athaulah Shaik Mahamed   18 48 18     84
4 4257 Yarram Srinivasa Reddy   60 12 8     80
5 4286 Kaiser Dias   8 72       80
6 4003 DR. S. PATNAIK   60 12       72
7 4100 Shashi Kanth K   44 28       72
8 4177 G Raja     28 44     72
9 4203 Santosh K R Malik     12 60     72
10 4220 Goverdhan Damera   44 28       72
11 4312 Ch Narasimhulu     72       72
12 4087 K.Sampath Kumar   18 28 8     54
13 4099 K.Rajendra Prasad   18 28 8     54
14 4118 Kabeer Nunavath   18 28 8     54
15 4096 Bhaskar Rao   30 12 8     50
16 4132 Laxman Thalluri   30 12 8     50
17 4116 V.Vijay Kumar     48       48
18 4149 Sunil Hary     48       48
19 4317 Shaik Dasthagir     48       48
20 4134 Sankara Nayudu   8 28 8     44
21 4356 Dilip       44     44
22 4233 Vijay Varma     12 30     42
23 4137 MD Arif   8 12 18     38
24 4226 Janaki Rama Raju       30     30
25 4230 K.S.N Raju       30     30
26 4260 Seetha Rama Raju       30     30
27 4296 Surya Bhaskar   30         30
28 4297 Brahmanandam   30         30
29 4102 V Konda Reddy   8 12 8     28
30 4305 Madhusudan Marri     28       28
31 4167 Pavan Kumar   8   18     26
32 4183 Yaganti Suresh   8   18     26
33 4175 Vivek Kumar Bhat   8 12       20
34 4278 Thota Ramesh   8 12       20
35 3648 K Prashanth   8 12       20
36 4320 PRADEEP VALLURUPALLI     12 8     20
37 4138 Kalyan       18     18
38 4158 Jogesh Malapaka       18     18
39 3971 Rao Venugopal Rao   18         18
40 4252 Gajula Kishore   18         18
41 4103 D Chandra Shekhar     12       12
42 3559 Hari Kondlapudi     12       12
43 4255 K.Ravi Kumar     12       12
44 4106 K Hari       8     8
45 4107 Sai Prasad   8         8
46 4164 Kopparapu Solomon Raj   8         8
47 4171 M Surendra Kumar       8     8
48 4202 Nagesh Reddy       8     8
49 4264 Ravi       8     8
50 4273 P Gopichand   8         8
51 4274 Ramakuri Rambabu       8     8
52 4292 N.Prabhakar Reddy   8         8
53 4293 Jagdish Q   8         8
54 4294 Srinivas   8         8
55 4295 Anil   8         8
56 4315 Varadhi Dasu       8     8
57 4353 Dr john Rejinald       8     8