Aista Banner
Player Rankings
AISTA (All India Senior Tennis Association) - Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles

AISTA Points : 35+ Doubles as on 12 Mar 2020
Tournaments KDP19 GNT19 BLR19 KLK-2019 VJY-19 HYD19 KKD-19 VSKP-20 BVRM-2020 Total
Rank Code Name
1 4115 N.D.Vijay Anand         60 75   60 44 239
2 4143 Afroze Khan         60 75   60 44 239
3 4182 Manoj Sewa               60 60 120
4 4208 Vinod Sewa               60 60 120
5 4003 DR. S. PATNAIK         44     30 30 104
6 4095 Mahesh Bhogadi         44 54       98
7 4116 V.Vijay Kumar         30 36   18   84
8 4149 Sunil Hary         30 36   18   84
9 4177 G Raja           54   30   84
10 4103 D Chandra Shekhar         30 36       66
11 4161 Vanam Prakash           36   8 18 62
12 4154 Eric Fernandez         18 9   30   57
13 4096 Bhaskar Rao         8 21   8 18 55
14 4141 Shaik Saleem         8 21   8 18 55
15 4203 Santosh K R Malik               18 30 48
16 4120 Vinay Kumar         18 21   8   47
17 4134 Sankara Nayudu         8 21   8 8 45
18 4087 K.Sampath Kumar         8     18 18 44
19 4099 K.Rajendra Prasad         8     18 18 44
20 4106 K Hari         8 9   18 8 43
21 4137 MD Arif         8 9   8 18 43
22 4086 Tinku Patel           21     18 39
23 4132 Laxman Thalluri           21   8 8 37
24 4104 CH Subramanyam         8 9   18   35
25 4111 Rama Krishna         18 9   8   35
26 4138 Kalyan         8 9     18 35
27 4144 V.Chandra Sekhar         30         30
28 4191 Prashanth Srinivasmurthy               30   30
29 4213 C Nagarajan                 30 30
30 4233 Vijay Varma                 30 30
31 4164 Kopparapu Solomon Raj           21     8 29
32 4108 Jagadish         18 9       27
33 4109 Moulali         8 9   8   25
34 4124 Dharmendran Arumugam         18         18
35 4206 Madhusudhan               18   18
36 4148 Malyala Ramani         8 9       17
37 4183 Yaganti Suresh           9     8 17
38 4083 Vishnukanth Gonuguntla         8       8 16
39 4105 P Vidya Sagar         8     8   16
40 4107 Sai Prasad         8       8 16
41 4102 V Konda Reddy               8   8
42 4167 Pavan Kumar                 8 8
43 4171 M Surendra Kumar                 8 8
44 4194 K Bhanu Chandra               8   8
45 4202 Nagesh Reddy               8   8
46 4204 A.Sudharshan Raju               8   8
47 4226 Janaki Rama Raju                 8 8
48 4227 P.Varma                 8 8
49 4229 K.Srinivas Varma                 8 8
50 4231 K.Srinivas                 8 8
51 4235 E.Kiran Kumar                 8 8
52 4236 David Brinad                 8 8
53 4237 B.H Sunil                 8 8